De Erebegraafplaats in Overveen betekenis & definitie

(Zeeweg 26) kwam na de oorlog tot stand naar plannen van G.H.M. Holt en A.

Komter. De luidklok werd in 1647 gegoten door Assuerus Koster voor de Herv. kerk van Overveen.

Op de begraafplaats liggen onder meer de verzetstrijders J.J. Schaft († 1945) en G.J. van der Veen († 1944) begraven en verder is hier een bronzen urn van L.O.

Wenckebach opgesteld.