De Evang. Luth. kerk in Weesp betekenis & definitie

(Nieuwstad 36) is een zaalkerk uit 1818-'29, voorzien van spitsboogvensters en een voorgevel met Lodewijk XVI-elementen, balustrade en kleine houten klokkentoren. De inventaris dateert uit circa 1820, maar bevat ook enkele stukken uit de voorgaande Luth. kerk (1657), zoals een door Johannes Stephanus Strümphler gebouwd orgel (1769).

De voorm. pastorie (Oudegracht 13), een herenhuis uit 1889, heeft een oudere gevelsteen met een zwaan.