De Alg. begraafplaats in Middelie betekenis & definitie

(Middelie 97) ligt op de plaats van de Herv. kerk uit 1823 (gesloopt na 1953). In de klokkenstoel hangt een door Pieter Hemony gegoten klok (1670).

Gepubliceerd op 26-05-2017