Wat is de betekenis van De Alg. begraafplaats in Middelie?

2006
2021-03-01
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

De Alg. begraafplaats in Middelie

(Middelie 97) ligt op de plaats van de Herv. kerk uit 1823 (gesloopt na 1953). In de klokkenstoel hangt een door Pieter Hemony gegoten klok (1670).