Calslagen in Kudelstraat betekenis & definitie

Dit gehucht aan de Westeinderplassen ten westen van Kudelstaart ontstond in de 12de eeuw door veenontginning. Nadat de kerk in 1803 was afgebrand (gesloopt na 1827) raakte het dorp verlaten. Op het voorm. kerkhof (bij Herenweg 64) zijn de muurresten van de middeleeuwse kerk opgegraven. Binnen de in 1976 hoger opgemetselde funderingen bevinden zich één laat-gotische en enkele 17de-eeuwse grafzerken.

Gepubliceerd op 26-05-2017