Berkenrode in Heemstede betekenis & definitie

(Herenweg 133). Dit U-vormige en gepleisterde tweelaagse buitenhuis werd in de 18de eeuw gebouwd en was oorspronkelijk het huis van de buitenplaats Westerduin.

Bij de samenvoeging met de buitenplaats Berkenrode in 1797 liet de familie Van Wickevoort Crommelin het huis Westerduin verbouwen en het van oorsprong middeleeuwse huis Berkenrode slopen.De parkaanleg in vroege landschapsstijl kwam na 1797 tot stand. De gepleisterde achtzijdige tuinkoepel (Herenweg 127) dateert uit 1802 (verplaatst 1928) en staat naast een toegangshek met door vazen bekroonde gemetselde pijlers. Een als badhuis bekend staand gecementeerde gebouwtje (bij Herenweg 131) wordt bekroond door 18de-eeuwse borstbeelden van allegorische vrouwenfiguren. Het park bevat verschillende 18de-eeuwse tuinbeelden en een grafteken voor een paard (1858). Een 18de-eeuwse gemetselde boogbrug met siervazen leidt naar het gedeelte van het park waar het oude huis Berkenrode stond. De 18de-eeuwse en later wit gepleisterde dienstgebouwen Herenweg 119-121 (voorm. stallen) en 123-125 behoorden oorspronkelijk ook tot het oude Berkenrode.