Bejaardenhuizen in Alkmaar betekenis & definitie

Het voorm. R.K. bejaardenhuis van de Piusstichting (Verdronkenoord 28) werd in 1889 gebouwd naar een neorenaissance-ontwerp van F. Verster. In 1906 liet W.C. Bosman als woonhuis met kantoor het imposante Huize Voorhout (Kennemerstraatweg 2) bouwen naar een ontwerp van J.W. Hanrath, in de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl. In 1938-'39 werd het verbouwd tot rusthuis. Daaraan voegde men een langgerekte vleugel in bijpassende stijl toe naar plannen van het bouwbureau F.H. Ringers & Zn., dat tevens een tuin met tuinhek en ingangspoort in Lodewijk XIV-vormen ontwierp. In 1997 is het hoofdgebouw als kantoor in gebruik genomen en is de lange vleugel verbouwd tot appartementen. Het in 1975 gemoderniseerde bejaardenhuis Karenhuis (Krelagestraat 1-77), een langwerpig gebouw met vier korte dwarsvleugels aan de achterzijde, kwam in 1918-'19 tot stand naar een ontwerp in rationalistische vormen van B. Bijvoet en J. Duiker. De prijsvraag voor dit ontwerp was in 1916 uitgeschreven door de ‘Vereniging voor Volkshuisvesting Alkmaar’. Het bejaardenhuis Westerlicht (Pr. Julianalaan 14) is een langgerekt gebouw met midden- en hoekpaviljoens, gebouwd in 1932 naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van D. Saal.

Gepubliceerd op 22-05-2017