Begraafplaatsen in Enkhuizen betekenis & definitie

Achter enkele huizen ligt de kleine Isr. begraafplaats (bij Oranjestraat 2) [64], gesticht in 1738 (5499) en uitgebreid in 1869. Het metaarhuis is laat-19de-eeuws.

In 1831 stichtte men op het noorderbastion de Alg. begraafplaats (Emmaplein ong.) [65]. Na een eerste uitbreiding in 1886, werd dit bastion geëgaliseerd bij een vergroting in 1912. Verdere uitbreidingen volgden in 1927 en 1934. Traditionalistische vormen vertoont de in 1939-40 gebouwde aula. Tussen de grote hardstenen zerken bevindt zich ook die voor S. Snouck († 1839), zijn vrouw C.P. van Loosen († 1848) en zijn dochters. Verder zijn er een gebroken zuil op postament voor J.A. Krabee († 1870) en een sierlijk gevormde grafsteen voor A. Noordeloos († 1906). De R.K. begraafplaats (bij Oranjestraat 2) [66] werd in 1889 gesticht op het voorm. bastion Hollandia.

Gepubliceerd op 26-05-2017