Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Het voorm. Burgerweeshuis in Breda

betekenis & definitie

Het voorm. Burgerweeshuis (Kloosterplein 6), later Protestants weeshuis, kreeg in 1606 onderdak in het voorm. augustinessenklooster.

In de loop der tijd heeft men het geregeld verbouwd, het laatst in 1886-'88.Bij die laatste ingrijpende verbouwing, naar plannen van P. van de Erve, kreeg het gebouw ook zijn huidige neorenaissancistische voorgevel. Op de ingangsomlijsting prijken beeldjes van een weesmeisje en een weesjongen. De regentenkamer is in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd en is voorzien van een rijk gesneden houten plafond en een schouw uit omstreeks 1752; boven de haard zit het wapen van Johan van Collema, een voormalig wees die het huis een schenking deed. De kamer heeft een goudleerbehang uit omstreeks 1770. De regentessenkamer met Lodewijk XVI-inrichting is voorzien van een met snijwerk versierd plafond en schoorsteen. Het schoorsteenstuk en de behangsels zijn in trompe l'oeil beschilderd met bloemstukken in nissen en bloemenslingers; evenals de grisailles boven de deuren zijn ze van de hand van J.H. Frederiks en dateren ze uit 1781.