Wat is de betekenis van Het voorm. Burgerweeshuis in Breda?

1997
2021-04-20
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Het voorm. Burgerweeshuis in Breda

Het voorm. Burgerweeshuis (Kloosterplein 6), later Protestants weeshuis, kreeg in 1606 onderdak in het voorm. augustinessenklooster. In de loop der tijd heeft men het geregeld verbouwd, het laatst in 1886-'88.Bij die laatste ingrijpende verbouwing, naar plannen van P. van de Erve, kreeg het gebouw ook zijn huidige neorenaissancistische voorgev...

Lees verder