Monumenten in Gelderland

Encyclopedie over monumenten in Gelderland (2010)

Gepubliceerd op 29-06-2017

De R.K. St.-Martinuskerk in Oud-Zevenaar

betekenis & definitie

De R.K. St.-Martinuskerk in Oud-Zevenaar (Kerkweg 8) is een basilicale kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De al in 1276 vermelde kerk is de moederkerk van die in Zevenaar. Toren, middenschip, noordbeuk en koor zijn alle in 1454-'64 gebouwd in laat-gotische vormen.

De zuidbeuk werd begin 16de eeuw vernieuwd en verbreed om te dienen als ‘Mariakerk’ voor het aldaar vereerde midden-15de-eeuwse albasten Piëtabeeld (gestolen in 1975). Na een torenbrand in 1572 volgde in 1616 een algeheel herstel; de toren is ook in 1922-'23 hersteld. In 1865-'66 verbouwde men de oorspronkelijk pseudobasilicale kerk tot een basiliek. De 16de-eeuwse zuidbeuk maakte in 1906 plaats voor de huidige neogotische zuidbeuk naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De noordbeuk kreeg in 1966 haar pseudobasilicale vorm terug.

Tot de inventaris behoren de grafzerk van Gertruud van Camphusen (begin 16de eeuw), een doopvont (1650), een barok altaar met getorste kolommen (1664) en een door I. Schwarze gebouwd orgel (1890) met kast uit 1910. De gebrandschilderde ramen zijn van F. en J. Nicolas (circa 1900 en 1931).