Lees volledige artikel

Aandoening betekenis & definitie

Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest.

Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI. Bij het beschouwen van een aandoening kan onderscheid worden gemaakt tussen oorzaak of oorzaken en symptomen.

Trauma: letsel met een verloop, veroorzaakt door een exogene impact met beschadiging.

Handicap is een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder of met onvoldoende mogelijkheid de functie zodanig te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak.

Een symptoom is een waarneembaar teken van afwijking van het 'gezonde', deze waarneming kan klinisch gebeuren, dus vaststelbaar zonder of met eenvoudige hulpmiddelen.

Een syndroom is geen pathologie, maar een term voor de verzameling van samen voorkomende symptomen.