Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Gepubliceerd op 07-12-2017

Aandelenkapitaal

betekenis & definitie

Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven.

Het geplaatste aandelenkapitaal is het kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.

Hetgestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal waarvan de onderneming daadwerkelijk gelden, of in sommige gevallen goederen, heeft ontvangen.

Als het kapitaal nog niet 100% is volgestort heeft de onderneming het recht de rest van het aandelenkapitaal op te eisen.

Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal.

Voor een N.V. geldt in Nederland dat minstens het minimum kapitaal of minstens een vijfde deel, als dat hoger is dan het minimum kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst.