Wat is de betekenis van Aandelenkapitaal?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aandelenkapitaal

aandelenkapitaal - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het kapitaal vervat in de aandelen Woordherkomst samenstelling van aandeel en kapitaal met het invoegsel -en-

Lees verder
2018
2022-10-06
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Aandelenkapitaal

Geld dat door de eigenaren van een nv of bv in de onderneming is gestoken.

2018
2022-10-06
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal is de algemeen gehanteerde benaming voor het totale bedrag, dat in aandelen in een vennootschap is geïnvesteerd. Zie ook: aandeel, aandeelhouder en fonds voor gemene rekening.

Lees verder
2017
2022-10-06
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Het geplaatste aandelenkapitaal is het kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. Hetgestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste...

Lees verder
2016
2022-10-06
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Het aandelenkapitaal kan worden onderverdeeld in: geplaatst aandelenkapitaal, volgestort aandelenkapitaal, nominaal aandelenkapitaal en maatschappelijk aandelenkapitaal. Het geplaatste aandelenkapitaal is he...

Lees verder
2003
2022-10-06
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

aandelenkapitaal

aandelenkapitaal - Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming, te berekenen door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel. Het nominale kapitaal kan in drie onderdelen worden opgesplitst: het maatschappelijk kapitaal, het geplaatst kapitaal en gestort kapitaal.

1993
2022-10-06
NIMA

Nima marketing lexicon

Aandelenkapitaal

Door aandeelhouders permanent aan de onderneming beschikbaar gesteld vermogen in de vorm van gewone, prioriteits-, preferente of cumulatief preferente aandelen.

1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aandelenkapitaal

aandelenkapitaal, o. (-kapitalen), het totale bedrag van de nominale waarde der uitgegeven aandelen bij een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen of coöperatieve vereniging; bij aandelen zonder nominale waarde de in de balans opgenomen boekwaarde. Men onderscheidt drie verschillende begrippen, te weten...

Lees verder
1950
2022-10-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aandelenkapitaal

o. (...kapitalen), gezamenlijk kapitaal dat in aandelen of actiën in een onderneming gestoken is.

1947
2022-10-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Aandelenkapitaal

is het totale bedrag van de nominale waarde van de door een Naamloze Vennootschap uitgegeven aandelen. Terminologisch bestaat tegen het woord het bezwaar, dat kapitaal in de economie de betekenis heeft van de goederen, welke in dienst der productie staan, en links op de balans voorkomen, terwijl rechts op de balans staat het vermogen, dat is de koo...

Lees verder
1937
2022-10-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aandelenkapitaal

o. -kapitalen (kapitaal, in aandelen bestaande): het — van een N. V., maatschappelijk (z. ald.) kapitaal, verdeeld in aandelen.

1930
2022-10-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

aandelenkapitaal

('a:n) o. (...talen) kapitaal dat in aandelen in een onderneming steekt.