Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verdrag van Amsterdam (1997)

betekenis & definitie

In het Verdrag van Amsterdam werden de afspraken in het Verdrag van Maastricht verder ontwikkeld. Op een groot aantal terreinen werd de mededebeslissingsprocedure van toepassing verklaard, waardoor de invloed van het Europees Parlement toenam. Meer openbaarheid voor de burger, bestrijding van fraude met gemeenschapsgelden werd versterkt. De onderwerpen visa, asiel en migratie verhuisden van de derde pijler naar de eerste pijler (Titel IV van het derde deel van het EG-verdrag). Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid werd meer gestroomlijnd.