Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Unanimiteit

betekenis & definitie

Ook eenparigheid van stemmen genoemd. Stemmen bij unanimiteit betekent dat een voorstel pas is aangenomen wanneer er geen enkele tegenstem is. Bij stemmingen bij unanimiteit in de Raad heeft iedere lidstaat dus effectief een vetorecht. NB: onthouding van stemmen leidt bij unanimiteit niet tot een veto.