Michael Schulze

Webinars, online marketing & passief inkomen

Gepubliceerd op 18-09-2015

2015-09-18

Marketingpiramide

betekenis & definitie

De marketingpiramide is een hulpmiddel voor een gestructureerde rangschikking van diensten en producten. Met behulp van de marketingpiramide worden diensten en producten ingedeeld op investeringsvraag en benodigde afnamen voor een beoogde doelomzet.

De marketingpiramide is een begrip binnen de marketing voor een hulpmiddel om diensten en producten schaalbaar in te delen op investering en afnamen. De marketingpiramide isnoodzakelijk voor het opzetten van een product- of programmalijn. De marketingpiramide helpt ondernemers inzichtelijk te krijgen welke diensten en producten gepositioneerd kunnen worden en op welk niveau.

Een marketingpiramide ziet er uit als een driehoek. Deze driehoek is standaard verdeeld in 4 prijssegmenten. Dit zijn, van onderen naar boven, respectievelijk 'Gratis', 'Instap', Midrange' en High End'. Door producten, diensten of programma's in te delen binnen deze 4 segmenten ontstaat er een helder overzicht met betrekking tot de evenredige verdeling ervan. Hoe hoger in de piramide, hoe hoger de gevraagde investering.

Een evenredige verdeling van producten en diensten is belangrijk omdat niet iedere consument op hetzelfde investeringsniveau instapt. Zo zal de ene consument liever een goedkoper product of dienst afnemen, terwijl een ander bereid is een hogere investering te doen. Het 'Gratis' segment, helemaal onderaan, is bedoeld om potentiële consumenten te verleiden zich in een bepaalde dienst of product te interesseren.

Een marketingpiramide helpt bij het bepalen van het aantal afnamen als grondslag voor de doelomzet, het hoofddoel van een onderneming. Samen met een planning biedt de marketingpiramide inzicht in de (prognose van de ) te behalen omzet.

De marketingpiramide is een omgekeerde marketingfunnel. Waar de -funnel (trechter) de klant-instroom weergeeft (veel erin, weinig eruit), toont de -piramide de af te nemen producten op die weg van veel naar weinig, met een steeds hogere investeringsvraag.