ABN AMRO MeesPierson

Dé Private Banking specialist.

Gepubliceerd op 10-06-2016

2016-06-10

ABN MeesPierson

betekenis & definitie

ABN MeesPierson is een onderdeel van de ABN-AMRO bank die private banking aanbiedt.

Voordat MeesPierson onderdeel was van de ABN-AMRO bank, behoorde het tot Fortis Bank, die het in 1995 kocht. Het toenmalige MeesPierson, dat in begin jaren ‘90 van de vorige eeuw uit ongeveer 4000 werknemers bestond, kwam tot stand in 1993 door de fusie van twee vennootschappen, namelijk de Bank Mees&Hope en Pierson, Heldring&Pierson.

De geschiedenis van Bank Mees & Hope is terug te brengen naar de achttiende eeuw. In 1720 was Gregorius Mees werkzaam in een kassiersfirma in Rotterdam, wat later zou veranderen in R. Mees&Zoonen. De vennootschap Hope & Co, een handels- en bankiershuis, vestigde zich in 1762 in Amsterdam. Begin jaren ‘50 van de vorige eeuw fuseerden deze twee tot vennootschap Mees&Hope. Eind jaren ‘60 fuseerde Mees & Hope met de Nederlandse Overzee Bank, wat weer een fusie was van de Amsterdamsche Liquidatiekas/Goederenbank en de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, tot de Bank Mees & Hope.

De vennootschap Pierson, Heldring & Pierson ontstond in 1958 door een fusie van het in 1875 opgerichte Boissevain&Co. (later Pierson&Co.) gespecialiseerd in het financieren van het bedrijfsleven en het in 1879 opgericht Heldring & Pierson bankiershuis. De activiteiten van deze vennootschappen kwamen in de loop der jaren steeds meer overeen, wat mede te maken had met het feit dat aan het hoofd van beide firma’s een van de Pierson broers aan het hoofd stond. Dit leidde tot een volledige fusie in 1958. Pierson, Heldring & Pierson zou later fuseren met Bank Mees&Hope tot MeesPierson.