Adje betekenis & definitie

Zie Adrianus

Vgl. Atje.