2020-01-27

adje

adje (etym. onzeker: mogelijk naar wout, dat verkeerdelijk als eigennaam werd opgevat?), politieagent: Wantrouwend keken ze nog eens om zich heen of er toch niet een eigenaar (van de boot) of een adje in de buurt was.

2020-01-27

Adje

Adje - afk. van ad fundum, vooral in de uitdr.: trek in adje. Populair te Nijenrode.

2020-01-27

adje

adje - m., (argot) agent van politie.

2020-01-27

Adje

Adje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord Ad

2020-01-27

Adje

Adje is een korte benaming voor ad fundum; studententaal voor het in één keer achteroverslaan van een glas (met bier).

2020-01-27

adje

politieagent In 1903 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1906 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Boeventaal van Köster Henke. De bekende spreekwoordendeskundige F.A. Stoett noemde adje in 1905 in De Amsterdammer, in een artikel over enkele Bargoense namen voor ‘politieagent’, een typisch Rotterdams woord. De herkomst is nooit bevredigend verklaard. Mogelijk komt het simpelweg van adjudant. We vinden het als adje,...

2020-01-27

Adje

Zie Adrianus Vgl. Atje.

2020-01-27

adje

agent van politie.

2018-08-08

Lammerts (Adje)

Hij was burgemeester van Leeuwarden, werd geboren in 1497 en was reeds vroeg een voorstander der Hervorming. Tevens onderscheidde hij zich door vaderlandsliefde, beleid en moed. Na de verandering der regéring door Rennenherg werd bjj burgemeester en bekleedde dat ambt gedurende 5 jaren. In 1579 zag hij zich benoemd tot afgevaardigde naar de Unie van Utrecht, doch wegens zijn gevorderden leeftijd zond hij Jacob Jans in zijne plaats derwaarts. In 1580 was hjj lid van Gedeputeerde Staten, en overl...

2017-12-12

Adje Bouman Top Tien

De Adje Bouman Top Tien, kortweg ABTT, was een persoonlijke hitlijst van geluidstechnicus en diskjockey Ad Bouman op Radio Veronica, later bij de VOO en tegenwoordig op diverse radiostations. Het auteursrecht van de lijstjes is tegenwoordig ondergebracht bij de Stichting Norderney, de naar het zendschip van Radio Veronica genoemde stichting die het erfgoed van de zeezender en webradio Veronica 192 beheert. Het verhuist daarom al snel naar het woensdagavondprogramma Joost mag het weten van Joost...

2020-01-27

ADIUS

Leeuwarder geslacht, afstammend van de burgemeester Adie of Adje Lambertsz., wiens kinderen hun patronymicum latiniseerden en tot familienaam maakten. Meest juristen en ambtenaren. Uitgestorven 1776.Zie: Stb. 1, 92; 11, 58; Romein, 123.

2020-01-02

jato

(Bargoens) politieagent (vooral te Amsterdam en Rotterdam). Vermeld door Stoett (onder het lemma smeris). Variant van juto? Zie juut.Politie-agent(en): adje, bout, koperenbout, dekkel, glimmende gajes, glimmende gassie, glimmert, glimmerik, grandige(r), hoed, jato, kallebak, klabak, kip, krauter, lamp, latkip, link gajes, poedel, poets. (Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II, 1914)

2019-02-11

adoot, adoteman

politieagent In 1935 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1937 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Gabbertaal van E.G. van Bolhuis. De herkomst is niet bekend. Deze benamingen voor ‘politieagent’ lijken vooral in Rotterdam te zijn gebruikt. Vergelijk adje. • ‘Laat ’m maar gaan’, zee ze tege de adoot, die z’n hanschoen al uitdee om me, zoo tussche me #schoere [schouders], een jatje te geven tot an ’t stoepie van ’t beroo....

2017-06-08

Format

Format - (Eng.), structuur van een radio- of televisieprogramma, bijvoorbeeld een talkshowformat; gedetailleerde analyse van een tv-show, met aanduiding van de verschillende onderdelen en rustpauzes, de lokaties, de shots die genomen moeten worden alsmede de duur van elk onderdeel. Ook voor een systeem van informatieopslag, zoals de plaat en de tape. Pikant was dan ook dat in de MipComstands van de ‘grote drie’ formats van Vara, NCRV, Tros en Veronica te koop lagen. Vrij Nederland, 06-11-95...