Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Gepubliceerd op 03-03-2017

2017-03-03

CuM1-leerlingen

betekenis & definitie

Leerlingen die behoren tot een culturele minderheid. Daartoe rekent het ministerie van Onderwijs vnl. de leerlingen waarvan beide ouders afkomstig zijn uit Marokko, Turkije en voormalig Joegoslavië, en Surinaamse of Antilliaanse leerlingen. Dit ter onderscheiding van overige allochtone leerlingen, die van de tweede generatie zijn, of ouders die in West-Europa zijn geboren. Scholen ontvangen via de gewichtenregeling geld voor deze CUMI· leerlingen.