Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Gepubliceerd op 17-01-2017

ANW

betekenis & definitie

Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Als een partner overlijdt, heeft men mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Dit geldt als men vóór 1 januari 1950 geboren is, men minstens één ongehuwd kind jonger dan 18 jaar verzorgt of als men minstens 45 procent arbeidsongeschikt is. Deze uitkering vervalt als men 65 jaar wordt. Meer informatie over deze uitkering vindt men op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl.