Wat is de betekenis van ANW?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ANW

ANW - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Algemene Nabestaandenwet De ANW wordt nu in sommige landen geïntroduceerd. ANW - Zelfstandignaamwoord 1. (initiaalwoord), (afkorting) de afkorting voor Algemene Natuurwetensch...

2024-06-15
Begrippenlijst echtscheiding en scheiding

Martens (2018)

ANW

Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Als een partner overlijdt, heeft men mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Dit geldt als men vóór 1 januari 1950 geboren is, men minstens één ongehuwd kind jonger dan 18 jaar verzorgt of als men minstens 45 procent arbeidsongeschikt is. Deze uitkering vervalt als men 65 jaar wordt. Meer inform...

2024-06-15
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

ANW

Zie: Algemene nabestaandenwet

2024-06-15
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)