Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

retrograde amnesie

betekenis & definitie

retrograde amnesie - Teruggaande amnesie die zich voordoet nadat de hersenen een ernstige shock of trauma hebben opgelopen: informatie die kort (seconden, uren...) voor de shock in het korte-termijn-geheugen was opgeslagen, kan niet meer worden teruggevonden of afgelezen. De ernst van de r.a. is afhankelijk van de ernst en het tijdstip van de shock. Soms kan het geheugen na enige tijd terugkomen, wat er op wijst dat de opgeslagen informatie niet noodzakelijk verdwenen is. Tegengesteld aan anterograde amnesie.