coalitie betekenis & definitie

coalitie - Samenwerkingsverband tussen twee of meer individuen in een agressieve of competitieve context, waarbij de coalitiepartners winst boeken ten koste van een derde partij. Deze samenwerking kan gaan van gedragingen waaraan hoge kosten zijn verbonden (bijvoorbeeld bij primaten: een moeder die haar jong verdedigt tegen een dominant mannetje) tot gedragingen die weinig risico’s inhouden maar grote winst betekenen voor het handelend individu (bijvoorbeeld het toebrengen van wonden aan een rivaal die door een dominant dier werd verslagen en onderworpen). C. komen voor bij verscheidene soorten zoogdieren (primaten, hyena’s, dolfijnen) en leiden vaak tot een verandering van de hiërarchische status van (één van) de coalitiepartners.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946