Marco Durieux

Eigenaar van Belduna

Gepubliceerd op 16-01-2016

2016-01-16

Röstigraben

betekenis & definitie

Een denkbeeldige lijn door Zwitserland die de scheiding aangeeft tussen de Duitstalige en Franstalige gebieden.

De naam "Rostigraben" is een samenvoeging van de woorden: "Rösti" en "Graben".

"Rösti" is een populair boerengerecht binnen het Duitstalige gebied van Zwitserland. Het bestaat uit geraspte aardappelen die vervolgens in een koekenpan worden gebakken.

"Graben" is in het Nederlands vertaald: een "greppel" of "gracht". Hiermee wordt het smalle dal van de Saane/Sarine bedoeld. Ten noorden van de stad Freiburg/Fribourg volgt deze rivier over enkele kilometers exact de taalgrens.

De term "Rostigraben" wordt voornamelijk in de (populaire) media gebruikt om het verschil in politieke opvattingen tussen beide taalgemeenschappen aan te duiden. Vooral tijdens referenda blijkt dat de Franstalige gemeenschap op een aantal terreinen (zoals aansluiting bij de EU) progressiever stemt dan haar Duitstalige landgenoten.

Sinds het begin van de 21e eeuw is de "Rostigraben" steeds moeilijker te onderscheiden. Dit komt vooral omdat diverse grote en middelgrote Duitse steden steeds vaker hetzelfde stemgedrag vertonen als de Franstalige gebieden.

De Röstigraben loopt in Zwitserland van noordwest naar zuid en volgt globaal de volgende lijn: Franse grens bij Roggenburg - Biel/Bienne - Murten/Morat - Freiburg/Fribourg - Jaun - Rougemont - Pfynwald/Forêt de Finges - Italiaanse grens bij de Matterhorn (Zermatt).