Subsidiariteitsbeginsel betekenis & definitie

Het beginsel dat de gemeenschap, de staat, en/of de overheid niet die taken ter hand mag nemen, die door het individu op eigen initiatief en met eigen energie kunnen worden volbracht. De staat (de hogere overheid) mag niet tot zich trekken wat lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, zelf kunnen verrichten. Zie Privatisering, (de)Regulering, Verzorgingsstaat, Solidariteit.

Gepubliceerd op 03-05-2017