Arbitrage betekenis & definitie

Scheidsrechterlijke beslissing, die als vorm van geschillenregeling voorkomt in rechtspositiereglementen en in collectieve arbeidsovereenkomsten. Arbitrage gaat verder dan bemiddeling, omdat een arbitrage-uitspraak en een arbitrage-overeenkomst gewoonlijk bindend zijn. Zie ook Goederenarbitrage.