Lotte Bikker

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 29-12-2015

2015-12-29

consumentengedrag

betekenis & definitie

Consumentengedrag is het proces wat vooraf gaat aan een aankoop en wat zich voortzet tijdens en na de aankoop. In dit proces wordt beschreven hoe consumenten reageren op goederen en diensten en waarom ze besluiten deze aan te schaffen of te gebruiken.

Consumentengedrag bestaat uit 4 fases: communicatiegedrag, aankoopgedrag, consumptiegedrag en afdankgedrag. Communicatiegedrag is het gedrag voorafgaand aan de aankoop. De volgende fase is tijdens de aankoop van het product, het aankoopgedrag. Het consumptiegedrag is het gedrag van de consument na de aankoop, tijdens het gebruik van het product. Tot slot het afdankgedrag, dit is de fase waarin de consument stopt met het product te gebruiken en de fases van consumentengedrag opnieuw kan beginnen. Een ander model om consumentengedrag onder te verdelen gaat volgens het principe van de Customer Activity Cycle. Dit model onderscheidt drie stadia: de pre-aankoopfase, aankoopfase en post-aankoopfase. Tijdens de pre-aankoopfase ontstaat het verlangen naar een bepaald product of een bepaalde dienst en vervolgens zal de consument informatie over dit product of deze dienst vergaren. Onder de aankoopfase valt de daadwerkelijke aanschaffing van een product of consumptie van een dienst. De post-aankoopfase vindt plaats na het moment van de aankoop en omvat de aanwending van het product of de dienst, de evaluatie en de eventuele afdanking. Deze verschillende fases beïnvloeden elkaar, waardoor consumentengedrag een divers begrip is.