Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Gepubliceerd op 27-08-2021

Grammatica

betekenis & definitie

(o.), syn. spraakkunst; de verzameling van alle regels van een taal en de uitzonderingen daarop; de beschrijving van het taalsysteem van een bepaalde taal;

descriptieve ~ de beschrijving of het model van de ‘inwendige’ grammatica die elke spreker van de taal bezit;

prescriptieve ~ een grammatica die voorschrijft hoe men zou moeten spreken;

transformationeel-generatieve ~, grammatica die zo ontworpen is dat alle grammaticale zinnen wel gegenereerd worden en ongrammaticale zinnen niet;

universele grammatica die een beschrijving van het aangeboren of biologisch bepaalde taalvermogen van de mens geeft