Wat is de betekenis van grammatica?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grammatica

grammatica - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) een systeem van regels en principes voor het schrijven en spreken van een taal Synoniemen spraakkunst, spraakleer Verwante begrippen syntaxis

Lees verder

Direct toegang tot alle 15 resultaten over grammatica?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grammatica

grammatica - zelfstandig naamwoord uitspraak: gram-ma-ti-ca 1. de taalregels van een taal ♢ in de Nederlandse grammatica hoort het onderwerp bij de persoonsvorm Zelfstandig naamwoord: gram-ma-ti-ca de grammatica...

Lees verder
2023-05-29
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Grammatica

(o.), syn. spraakkunst; de verzameling van alle regels van een taal en de uitzonderingen daarop; de beschrijving van het taalsysteem van een bepaalde taal; descriptieve ~ de beschrijving of het model van de ‘inwendige’ grammatica die elke spreker van de taal bezit; prescriptieve ~ een grammatica die voorschrijft hoe men zou moeten spre...

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Grammatica

[Lat. - (ars) = taalkundige (kunst), Gr. grammatikè, van gramma = letter, geschrift, van graphein = schrijven] spraakleer, -kunst; leerboek daarvan.

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Grammatica

(grammatika) spraakkunst

2023-05-29
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

grammatica

spraakkunst.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grammatica

(Gr.-Lat.), v. (-’s), 1. spraakkunst, spraakleer ; 2. boek waarin een spraakleer behandeld is.

Lees verder
2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Grammatica

(Gr. gramma, letter), spraakkunst,

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grammatica

v. grammatica's (Gr.-Lat. [v. Gr. gramma = letter]: spraakkunst).

2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Grammatica

→ Spraakkunst.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grammatica

enz. → grammatika enz.

2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Grammatica

Grammatica - zie SPRAAKKUNST.

2023-05-29
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Grammatica

spraakleer, spraakkunst.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Grammatica

GRAMMATICA, v. (-’s), spraakkunst, spraakleer. GRAMMATICAAL, bn. bw. de spraakleer betreffende hij schrijft grammaticaal, overeenkomstig de taalregelen; — (muz.) grammaticaal accent, het accent van het woord. GRAMMATICUS, m. (...ei), spraakkunstschrijver of -geleerde.

Lees verder
2023-05-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Grammatica

zie Spraakleer.