Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Alde Feanen

betekenis & definitie

Een in Centraal Friesland gelegen, strooksgewijs uitgeveend Waterrijk gebied met enkele grote plassen. Qua structuur doet het gebied zowel aan de Weerribben als Wieden denken. Voor de ontveningen was het gebied agrarisch in gebruik polderland met complexen door sloten van elkaar gescheiden strookvormige kavels. De uitveningen vonden in het gebied voornamelijk in de 17de en 18de eeuw plaats. Daarbij ontstonden smalle rechthoekige plassen, die in principe van elkaar gescheiden bleven door smalle stroken land (stripen). Sommige van deze plassen gingen verlanden, terwijl andere zich door afslag sterk uitbreidden.

Ter vergroting van de oppervlakte natte natuur met verlandingsvegetaties zijn de afgelopen jaren nog weer enkele complexen percelen uitgeveend.
Het waterrijke gebied wordt aan de noordwestkant gemarkeerd door het Prinses Margrietkanaal.
Aan de oostkant van het gebied zijn bij het dorpje Earnewald voorzieningen gerealiseerd voor de (water)recreatie. In deze omgeving bevindt zich ook een bezoekerscentrum.
Een groot deel van het gebied is eigendom van It Fryske Gea.