Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Weercorpsen, Wet op de

betekenis & definitie

Weercorpsen, Wet op de, Nederlandse wet van 11.9.1936, in werking getreden op 1.2.1939, krachtens Koninklijk Besluit van 2.12.1938. Bij deze wet werd verboden weercorpsen op te richten, er deel van uit te maken of ze te steunen.

De wet wilde voorkomen dat in Nederland een soortgelijke organisatie actief zou worden als de sa in Duitsland.