Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Weergeld

betekenis & definitie

Weergeld [Middelned. wer, man; ook: compositio], materiële compensatie, zoengeld, dat door de dader werd betaald aan het slachtoffer van een misdrijf of diens familie, om de bloedwraak af te kopen. Bloedwraak is de plicht een bloedverwant te wreken door het doden van de dader of een van diens bloedverwanten.

De hoogte van het zoengeld werd gerelateerd aan de ernst van het vergrijp en aan de waarde van het slachtoffer: het zoengeld voor het vergrijp tegen een man was in de regel hoger dan dat voor een vergrijp tegen vrouwen. Behalve de compositio moest de dader `vredegeld' (fredus) aan de koning betalen vanwege het schenden van de rechtsorde (vrede).