Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Ursel

betekenis & definitie

Ursel, Belgisch adellijk geslacht waarvan Gaspar Schetz als stamvader geldt. Hij huwde met Catharina van Ursel, afkomstig uit een voornaam Antwerps handelsgeslacht.

In 1617 nam hun kleinzoon Coenraad het wapen en de naam van Ursel aan. In 1638 verwierf het geslacht de graventitel en in 1716 de hertogstitel. Vermeldenswaard is:

Wolfgang Willem van Ursel, *1750, +1804 Brussel. Hij stond in dienst van → Jozef II en was een aanhanger van de → vonckisten. Tijdens de → Brabantse Omwenteling werd hij tot voorzitter van het Departement van Oorlog benoemd; hij trachtte te bemiddelen tussen → statisten en vonckisten.