Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Oorkonde

betekenis & definitie

Oorkonde (handvest, charter) een in plechtige vorm opgestelde akte. Een akte is een schriftelijke verklaring, opgemaakt door een bevoegd persoon, die dient als bewijs van een rechtsfeit of van een rechtshandeling.

Daar het begrip oorkonde nogal ruim werd genomen, kan het voor de oudste tijden elk schriftelijk document betreffen. Uit de vroege Middeleeuwen zijn weinig oorkonden bewaard; daarentegen zijn vanaf het midden van de 13e eeuw vele behouden.