Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nationaal Crisis Comité

betekenis & definitie

Nationaal Crisis Comité, Nederlandse instelling, opgericht in november 1931, die de door de crisis ontstane nood wilde lenigen. Het comité verstrekte goederen, afkomstig van de eigen industrie.

Als gevolg van de beperkte middelen waarover het comité kon beschikken, werd het in mei 1936 ontbonden.