Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Lampsins

betekenis & definitie

Lampsins (Lampsens), 17e-eeuwse Nederlandse koopmansfamilie in Vlissingen. Leden van deze familie rustten konvooi- en kaperschepen uit en waren bewindhebbers van de voc.

Hun koopmanskantoor behoorde tot de grootste van de wereld. Belangrijkste vertegenwoordigers waren Adriaan (1608-1665) en Cornelis (1610-1664), die in 1655 een patroonskolonie in Tobago stichtten. Cornelis werd in 1650 burgemeester van Vlissingen en afgevaardigde ter Staten-Generaal. Hij werd in 1662 door koning Lodewijk XIV tot Baron van Tobago verheven.