Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kadzand, Vrede van

betekenis & definitie

Kadzand, Vrede van, gesloten op 19.7.1492 tussen → Albrecht III van Saksen en de stad Gent, na de onthoofding van Jan van → Coppenholle. Gent deed afstand van haar militie en van het recht van de ambachten zelf hun deken te benoemen; bovendien gaf de stad het recht van jurisdictie buiten haar gebied op.