Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

In partibus infidelium

betekenis & definitie

In partibus infidelium (i.p.i.) [Lat., in het gebied der ongelovigen], vroeger benaming voor bisschoppen die gewijd werden op de titel van een bisdom dat onder islamitische heerschappij was geraakt. In 1882 werd de naam vervangen door titulair bisschop.

In Nederland werd de titel sinds 1842 gedragen door de apostolisch vicarissen in Noord Brabant en Limburg. Zij kregen de titels van bisschop van Dardanië, Emmaüs en Gerra. Hiermee werd vooruit gelopen op het herstel van de Nederlandse bisdommen in 1853.