Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Idenburg

betekenis & definitie

Idenburg, Alexander Willem Frederik, Nederlands politicus, *23.7.1861 Rotterdam, +28.2.1935 's-Gravenhage. Idenburg ging in 1881 als officier naar Nederlands-Indië; hij keerde in 1901 in Nederland terug en werd antirevolutionair Tweede-Kamerlid.

Van 1902-1905 was hij minister van Koloniën, in welke functie hij de → ethische politiek bevorderde en in 1903 de → Decentralisatiewet tot stand bracht. Van Deventer was van 1905-1908 gouverneur van Suriname; van 1908-1909 minister van Koloniën; van 1909-1916 → gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, waar toen de eerste moeilijkheden met het opkomende nationalisme ontstonden (→ Boedi Oetomo, → Sarekat Islam). Hij voerde een welwillende politiek tegenover de nationalistische bewegingen. Teruggekeerd in Nederland, was hij van 1918-1919 opnieuw minister van Koloniën en van 1920-1924 lid van de Eerste Kamer.