Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Garde d'Honneur

betekenis & definitie

Garde d'Honneur [Fr., erewacht], legeronderdeel dat in 1813 door Napoleon in Nederland werd opgericht. De bedoeling was ook zonen van gegoede burgers in het leger op te nemen.

Voordien plachten deze de militaire dienst af te kopen. Zij werden nu aangewezen door de prefecten en moesten op eigen kosten opkomen. De maatregel wekte hevige verbittering onder de aanzienlijken. Circa vijfhonderd Nederlandse jongeren (het totale aantal voor het gehele keizerrijk zou tienduizend moeten bedragen) werden ten slotte in de garde ingelijfd. Niemand sneuvelde, maar vijf à zes procent kwam door ziekten en ongelukken om het leven.