Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Eenheidsvakcentrale

betekenis & definitie

Eenheidsvakcentrale (evc), in 1945 opgerichte Nederlandse centrale van vakbonden met een sterke communistische inslag. De evc had aanvankelijk grote aanhang onder de radicale arbeiders (circa honderdtachtigduizend leden).

Door een afwijzende houding tegenover de → Stichting van de Arbeid en het College van → Rijksbemiddelaars en strak vasthouden aan het principe van de klassenstrijd, slaagde de evc er niet in een erkende vakcentrale te worden. Fusiebesprekingen, in 1946 gevoerd met het → Nederlands Verbond van Vakverenigingen, werden afgebroken. De meeste bestuurders steunden in 1958 de → Brug-groep, waardoor de evc scheurde. Het andere deel van de evc werd gesteund door de cpn; het nam de naam evc-1958 aan. De twee delen hielden respectievelijk in 1960 en 1964 op te bestaan.