Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Bijzondere Vrijwillige Landstorm

betekenis & definitie

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (bvl), Nederlandse binnenlandse vrijwilligersmilitie, opgericht na de revolutiedreiging in de novemberdagen van 1918, georganiseerd door de officier L.F. Duymaer van Twist, antirevolutionair lid van de Tweede Kamer.

De bvl was een gewapende macht, gevormd uit dienstplichtigen en reservisten, die het wettig gezag kon handhaven tijdens binnenlandse onrust. Het devies van de bvl was `Als het moet'. De militie werd in 1940 door de Duitsers ontbonden.

< >