Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Gepubliceerd op 13-09-2021

Teller

betekenis & definitie

Een toestel dat energieverbruik kan meten.

De weergave gebeurt op één of meerdere telwerken die mechanisch of elektronisch kunnen zijn. Tellers met meerdere telwerken worden gebruikt voor het afzonderlijk meten van verbruik gedurende verschillende tijdsperioden (bijvoorbeeld dag, nacht, piekuren, winter, zomer, tussenseizoen). met het oog op het interne energiebeheer, het netbeheer of de facturering in functie van die tijdsperioden. Men spreekt dan van bijvoorbeeld tweevoudig uurtariefteller, drievoudig uurtariefteller enzovoort De omschakeling van één telwerk naar een ander kan hetzij lokaal gebeuren (bijvoorbeeld interne schakelklok)., hetzij (meestal). via een systeem van afstandsbediening dat gestuurd wordt door een centrale schakelklok, een fotocel en dergelijke.

In Nederland wordt de term ‘meter’ verkozen.

vergelijk: D: meetinrichting.