Gepubliceerd op 18-08-2020

Iets op de keper beschouwen

betekenis & definitie

d.i. zeer nauwkeurig, in bijzonderheden. Onder keper verstaat men de wijze, waarop de schering en inslag in een weefsel elkander kruisen; van de keper hangt de meer of mindere fijnheid van ’t weefsel af.

Gewoonlijk is het weefsel iets wollig en dan valt de keper niet terstond in ’t oog; men moet dan eerst dit wollige op zij drukken, om de keper te kunnen zien.

< >