Emotionele schadevergoeding betekenis & definitie

Emotionele schadevergoeding is een vorm van schadevergoeding die wordt uitgekeerd bij geestelijke of immateriële schade. Bij dit soort schade wordt vaak de levensvreugde van het slachtoffer bederft. In de praktijk wordt een emotionele schadevergoeding vaak smartengeld genoemd.

Als slachtoffer van letselschade heeft men vaak recht op een vergoeding. Bij lichamelijke letselschade is het doorgaans relatief makkelijk om vast te stellen wat de precieze kosten zullen zijn om op basis daarvan de hoogte van een vergoeding te bepalen. Bij geestelijke letselschade is dit een stuk lastiger. Emotionele schadevergoeding wordt dan ook veel minder vaak uitgekeerd dan lichamelijke schadevergoeding. Men kan een aanspraak maken op een emotionele schadevergoeding wanneer men in zijn of haar persoon geschaad is of wanneer men aantoonbaar minder levensvreugde heeft dan voorheen.

Bij het vaststellen van emotionele schadevergoeding worden diverse factoren meegenomen, zoals de leeftijd, duur en intensiteit van ziekenhuisbezoek en de looptijd van het letsel. Dit zijn echter nog redelijk meetbare begrippen, vaak wordt hieromtrent ook gekeken in hoeverre het slachtoffer zijn of haar dagelijkse leven kan voort zetten. Het is dan de vraag of het slachtoffer bijvoorbeeld nog geheel kan functioneren binnen het huishouden of al zijn of haar hobby’s nog kan uitoefenen. Om deze reden is het voor rechters lastig om een emotionele schadevergoeding vast te stellen. Sinds 2012 geeft de ANWB daarom elk jaar de zogenaamde Smartengeldgids uit, waarin alle uitspraken betreffende smartengeld staan vermeld. Met dit boekje wordt verwezen naar eerdere uitspraken van rechters om in vergelijkbare situaties het recht op emotionele schadevergoeding uit te oefenen. De ervaring heeft geleerd dat er een verschil is waar te nemen in de hoogte van emotionele schadevergoeding tussen rechters bij vergelijkbare gevallen van geestelijk letsel.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016