Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Eutrofiëring

betekenis & definitie

Eutrofiëring is de verrijking van water. Dit veroorzaakt een excessieve groei van waterplanten en een verhoogde activiteit van anaërobe micro-organismen. Hierdoor daalt het zuurstofniveau van het water snel, waardoor het leven voor aërobe organismen onmogelijk wordt gemaakt.