Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Verrijking

betekenis & definitie

Verrijking ontstaat wanneer voedingstoffen, zoals stikstof en fosfor, worden toegevoegd aan het oppervlaktewater, via de rioolafvoer of het overschot van water dat in de landbouw gebruikt is, veroorzaakt dit een sterk vergrote algengroei.