De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

2020-06-13

Voogdij

betekenis & definitie

Minderjarigen, die niet staan onder ouderlijke macht, staan onder voogdij. Voogdij komt dus te pas bij wettige kinderen, indien één der ouders is overleden of het huwelijk der ouders om andere reden is ontbonden en voorts, wanneer beide ouders zijn ontzet of ontheven van de ouderlijke macht.

Onwettige minderjarigen staan altijd onder voogdij.

Wettige kinderen staan, indien één hunner ouders overleden is, behoudens enkele uitzondering, van rechtswege onder voogdij van de langstlevende der ouders.

Een onwettig kind staat van rechtswege onder de voogdij van de meerderjarige vader die het heeft erkend of van de meerderjarige moeder. Zijn beide ouders overleden of verhinderd de voogdij uit te oefenen en is niet door hen in de voogdij voorzien, dan wordt een voogd benoemd door de kantonrechter. De voogd staat daarbij onder toezicht van een toeziende voogd, benoemd door de Kantonrechter.